Get Adobe Flash player

Schoolverzekering

 

1. Wanneer ben je verzekerd? 

Je bent automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen op school. 

Ook voor ongevallen op weg van school naar huis geldt deze verzekering. Maar dan moet je wel langs de veiligste/gebruikelijke weg naar huis/school en tijdens de normale duur die ervoor nodig is. M.a.w. als je op vijf minuten fietsen van de school woont, telt een ongeluk om 20 uur niet voor de schoolverzekering. 

Wie zonder toelating de school verlaat (wie dus spijbelt) is niet verzekerd.

2. Wat moet je doen bij een ongeval? 

De eerste lesdag na je ongeval, moet dit gemeld worden op het secretariaat.

Het formulier dat je meekrijgt, moet binnen de 5 dagen terug binnengebracht worden. 

Onkosten voor de arts en de apotheker moet je eerst bij de mutualiteit binnenbrengen. Je vraagt er een bewijs voor de kosten die niet terugbetaald worden en dat breng je binnen op het secretariaat. 

3. Je wordt bestolen of je verliest je spullen

Elke diefstal moet op het leerlingensecretariaat worden gemeld.

Op school doen wij er alles aan om je persoonlijk bezit te beschermen. Zo kan je bv. een leerlingenkastje huren. 

De school heeft geen verzekering tegen diefstal, beschadiging of verlies. 

Er is wel een verzekering wanneer er iets beschadigd wordt tijdens een opdracht (een proef in de chemieles bv.).

4. Beter voorkomen

Breng geen waardevolle voorwerpen of sieraden mee naar school;

BIJ UITZONDERING kan je ze ter bewaring afgeven op het secretariaat.

Neem nooit grote geldsommen mee.

Laat geen waardevolle zaken achter in je jas: neem alles mee in het leslokaal.

Noteer je naam en klas op je boeken, mappen en schriften.

In de handboeken vul je de strook van het boekenfonds in.

Hou je boekentas steeds binnen oogbereik.

Doe fietsen en brommers op slot. 

  • Wees gewoon voorzichtig! yes