Get Adobe Flash player

Evaluatie

Je werk en je inzet op school worden geëvalueerd. Als deze evaluatie voldoende is, mag je over naar het volgende schooljaar. Via het rapport worden je ouders en jijzelf geïnformeerd over je resultaten.

Er zijn 4 rapporten per schooljaar: 2 voor «dagelijks werk» en 2 rapporten voor de examens. 

In onze taal op school heet dat: D1, D2, E1, E2. In de helft van elke rapportperiode krijgen de leerlingen en hun ouders nog een extra, gemotiveerde "stand van zaken": het "tussentijds rapport". 

 

Voor meer informatie omtrent onze manier van evalueren en de juiste data verwijzen we naar het schoolreglement van dit schooljaar.