Get Adobe Flash player

Afwezig?

 

Elke afwezigheid moet gemeld worden en dit telefonisch voor de start van de lessen. Je ouders kunnen de school telefonisch bereiken op het algemene nummer 015/23.49.33 vanaf 07.45u. Indien je bv. naar de orthodont moet, kan dit op voorhand elektronisch op het e-mailadres secretariaat.kakeerbergen@gmail.com gemeld worden. Het medisch attest breng je onmiddellijk bij aankomst op school binnen.

Ouders van afwezige leerlingen waarvan de afwezigheid niet gemeld is, zullen op dezelfde dag van de afwezigheid door de school gecontacteerd worden. Er zijn volgende mogelijkheden. 

1. Je bent ziek

Als je één, twee of drie opeenvolgende dagen (bv. een dinsdag, een woensdag en een donderdag) ziek bent, breng je een briefje (een verklaring) binnen, geschreven en ondertekend door je ouders. Meerderjarige leerlingen vullen zelf hun briefjes in. Dit briefje vind je in je schoolagenda. Per schooljaar mag dit vier keer gebeuren. Dit briefje dient onmiddellijk bij terugkomst op school ingediend te worden. Doe je dit niet, kunnen we je als onwettig afwezig beschouwen voor deze dagen.

Ben je voor de vijfde (zesde, zevende, enz.) keer ziek voor één, twee of drie dagen, dan moet je een briefje van een arts binnen brengen (een medisch attest)

Een medisch attest is ook nodig telkens je meer dan drie dagen na mekaar ziek bent.

Wanneer je ziek bent tijdens de examens (al is het één enkel uur) moet je ook een medisch attest voorleggen.

Als je niet kan deelnemen aan lessen L.O. of aan sportactiviteiten, breng je een medisch attest binnen van je behandelende arts. Indien je bepaalde opdrachten niet kan of mag uitvoeren, wordt dit best door je arts specifiek omschreven. Je zal een vervangopdracht of een aangepaste oefening krijgen.

 

OPGEPAST 

Het briefje van je ouders of het medisch attest breng je mee wanneer je terug naar school komt. De eerste dag dat je terug naar school komt, geef je je afwezigheidsbewijs af op het secretariaat en noteer je dit op een attestenlijst, te vinden aan de balie van het secretariaat. Ben je meer dan tien dagen na mekaar ziek, dan moet het medisch attest opgestuurd worden naar de school. 

Bij langdurige afwezigheid verwittig je best de directie: die kan dan de nodige maatregelen nemen om je studieachterstand zo goed mogelijk op te vangen. 

 

2. Niet volgen van de lessen godsdienst of niet-confessionele zedenleer

Om levensbeschouwelijke redenen kan je de directeur de toelating vragen om deze lessen niet te moeten volgen. Je moet dan wel naar de studie: je mag dus niet zomaar thuis blijven. Tijdens deze uren moet je je toeleggen op de studie van je eigen levensbeschouwing. 

 

3. Naar de rechtbank

Als je met een officieel document kan bewijzen dat je naar een rechtbank moet (oproeping of dagvaarding) dan ben je wettig afwezig. 

 

4. Levensbeschouwelijke feestdagen

Je mag afwezig blijven tijdens de feestdagen die deel uitmaken van je eigen levensbeschouwing en die niet samenvallen met de voorziene vakantiedagen. Je ouders moeten de school vooraf verwittigen en uitleggen dat je echt deelneemt aan deze feestdagen. 

 

5. Begrafenis of huwelijk

Je mag afwezig zijn om een huwelijk of een begrafenis bij te wonen voor bloed- of aanverwanten (tot de tweede graad) of van een ander persoon die met jou onder éénzelfde dak woont. Hierover moeten je ouders een verklaring schrijven of een officieel document voorleggen. 

 

6. Afwezig om persoonlijke redenen

Als je vooraf aan de directeur om toelating vraagt, kan je maximum tien halve schooldagen afwezig zijn om persoonlijke redenen. 

 

7. Spijbelen (of brossen)

Je mag natuurlijk niet spijbelen. Doe je het toch, dan zal de school met jou en/of je ouders daarover een gesprek hebben en je zal een straf krijgen. Vanaf tien halve lesdagen spijbelen zal het CLB met jou komen praten en een begeleidingsdossier opstellen. Als het probleem blijft duren, wordt je dossier doorgestuurd naar de minister, die de beslissing kan nemen je te schrappen als «regelmatige» leerling. 

 

8. Problemen

Wanneer de school denkt dat er problemen zijn met een of ander document dat je afgeeft, zal dit onderzocht worden. 

 

9. Extramurosactiviteiten

Vergeet niet dat de extramurosactiviteiten tellen als normale lessen. 

 

10. Tijdelijk onderwijs aan huis

Voor jongeren die een relatief lange periode of herhaaldelijk gedurende het schooljaar op school afwezig zijn wegens ziekte of een ongeval kan tijdelijk onderwijs aan huis worden georganiseerd. Een leerkracht kan dan 4uur per week aan huis komen om je lessen bij te werken. Voor bijkomende informatie contacteer je de directie.

 

11. Lichamelijke opvoeding

Alleen met een doktersattest kan je vrijgesteld worden van de lessen L.O.. Je maakt een taak tijdens deze lessen zodat je hierop kan worden geëvalueerd.