Get Adobe Flash player

Studieaanbod

Leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs lopen school in de middenschool van onze campus, waar ze binnen de A-stroom kunnen kiezen voor optie Latijn, seminarie of sport. Meer informatie over onze eerste graad vindt u hier.

Binnen het Atheneum bieden we een zeer grote waaier aan studierichtingen binnen het algemeen secundair onderwijs (ASO) aan. Onderaan deze pagina vindt u alle studierichtingen die we inrichten in tabelvorm met het aantal wekelijkse lessen per vak.

Voor elk profiel binnen het ASO is er een geschikte studierichting. In de tweede graad wordt elke studierichting verder aangevuld met een vak waarbinnen de leerlingen een algemene brede vorming ICT, economie en kunst, media en taal krijgen. In de derde graad kunnen een aantal studierichtingen zelf aangevuld worden met een extra vak (Duits, economie, informatica, media, Spaans of wiskunde). Zowel onze wetenschappers als onze Latinisten kunnen zelfs kiezen voor een richting met 8 u. wiskunde. Leerlingen kunnen verder nog vrijwillig wetenschappelijk tekenen, STEM, klassiek culturele vorming of workshops grafische vormgeving volgen tijdens vrije momenten.

De keuze aan ASO-studierichtingen is groot, daar wij willen tegemoetkomen aan zoveel mogelijk leerlingen, die allemaal een unieke persoonlijkheid, specifieke interesses en ambities hebben. In heel wat richtingen kunnen de leerlingen, naargelang hun interesses en capaciteiten, zelf een (beperkte) invulling geven aan hun studiecurriculum. Hierdoor krijgen onze leerlingen de kans om zich intellectueel en creatief te ontplooien.

Onze focus is duidelijk: leerlingen een sterke voorbereiding geven op hoger onderwijs en universiteit meegeven.

Leerlingen die interesse hebben in technische-, kunst- of beroepsrichtingen verwijzen we graag door naar onze collega's van onze scholengroep in Keerbergen (Technisch Atheneum Keerbergen), Heist-op-den-Berg (K.T.A. Heist-op-den-Berg) of Mechelen (Busleyden Atheneum campus Caputsteen (Freinet/KSO), Campus Stassart (BSO) of Campus Botaniek (TSO)).  

Hieronder vindt u een overzicht van alle studierichtingen die we aanbieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring van de gebruikte symbolen:

1       Alle leerlingen van de 2de graad hebben 1u of 2u “plusvak” in hun curriculum. In het plusvak krijgen de leerlingen een brede algemene basiskennis omtrent belangrijke maatschappelijke thema’s die niet uitgebreid aan bod komen in het algemeen curriculum. Leerlingen krijgen een basis economie, ICT en media-taaltraining, uitgewerkt op basis van hun gekozen studierichting. 

+       Leerlingen uit de studierichting Latijn – wiskunde, kunnen vrijwillig een 8ste uur wiskunde volgen. Deze leerlingen zullen voor wiskunde de lessen volgen met de leerlingen uit de WW8. Dit uur is extra leerstof dat wij aanbieden (voor wie dit wil volgen) en maakt geen deel uit van het officiële lessenpakket.

++     Leerlingen uit de studierichting Latijn – wiskunde en wiskunde – wetenschappen, kunnen vrijwillig een extra uur wetenschappelijk tekenen volgen. Dit uur is extra leerstof dat wij aanbieden (voor wie dit wil volgen) en maakt geen deel uit van het officiële lessenpakket.

*       Optie 2u vrije keuze. Afhankelijk van de gekozen studierichting, kunnen de leerlingen uit de derde graad kiezen uit een vak van 2u dat het nauwst aansluit bij hun interesses, capaciteiten of keuze van de latere studierichting op hoger onderwijs:

Richting

 Keuzevakken

 Economie – talen

Economie, informatica, media, Spaans, wiskunde

 Humane wetenschappen

Duits, economie, informatica, media,  Spaans, wiskunde

 Latijn – talen 

Economie, informatica, media, Spaans, wiskunde

 Wiskunde – wetenschappen

Duits, economie, informatica, media, Spaans

BijlageGrootte
2017 2018 Lessentabel 2de graad ASO.pdf187.16 KB
2017 2018 Lessentabel 3de graad ASO basis economie.pdf161.96 KB
2017 2018 Lessentabel 3de graad ASO basis humane wetenschappen.pdf160.75 KB
2017 2018 Lessentabel 3de graad ASO basis Latijn.pdf168.88 KB
2017 2018 Lessentabel 3de graad ASO basis moderne talen.pdf168.07 KB
2017 2018 Lessentabel 3de graad ASO basis wiskunde wetenschappen.pdf179.66 KB
2017 2018 Overzichtstabel studierichtingen.doc208.5 KB
2017 2018 Informatieboekje studierichtingen.pdf338.97 KB
2017 2018 Informatiebrochure lessentabellen en invulling complementaire uren.pdf1.15 MB